Roser Muñoz    Joan Boix

Allotjament CDC

L’allotjament del CDC és un pis compartit posat al servei dels joves que per raons d'estudiar al nostre centre es veuen obligats a romandre fora del seu domicili familiar. Porta amb porta amb el nostre centre, és un edifici de 3 plantes, exclusiu per als nostres alumnes de Ballet.

 

Descripció de l'Allotjament per a Estudiants

El pis compartit per a Estudiants "CDC", compta amb 220 m2 i 3 habitacions compartides.

Tots els residents són alumnes del Centre de Dansa de Catalunya.

Totes les habitacions són exteriors. Es realitza un servei de neteja en habitacions i zones comuns, sempre amb la col·laboració dels alumnes.

Hi ha servei d'esmorzar, dinar i sopar durant tota la durada del curs amb horaris adaptats a l'horari de les classes.

Pel que fa al servei de bugaderia, es posa a disposició dels residents un servei de rentadora i planxa per a la roba personal.

La residència està proveïda d'un servei d'accés a internet 24 hores inalàmbric, amb la qual cosa es pot accedir a Internet des de les habitacions o des de qualsevol altra sala del pis. Aquest servei es presta de forma gratuïta.

A més, la residència disposa de terrasses, que són d'ús exclusiu per als residents.

 

Condicions generals d'allotjaments d'estudiants

El pagament es realitzarà mensualment o trimestralment, per avançat, dins dels cinc dies primers de cada mes.

S'hauran de complir les Normes de Règim Intern.

Si no s'arribés a un nombre mínim de residents, la Direcció de la Residència, podrà suspendre els serveis, reintegrant a cada resident la quota íntegra abonada en concepte de fiança.

Al pis hi ha un responsable d'organització encarregat de cuinar i administrar el bon funcionament de la convivència.

El preu inclou: Pensió Completa (Allotjament + Esmorzar + Dinar + Sopar.

Es posa a disposició dels residents un servei de rentadora i planxa per a la roba persona. Internet.

Els llençols i tovalloles seran canviades setmanalment (en cas que l'alumne volgués més tovalloles haurà de portar-ne personalment)

Reserva de plaça en Residència Juvenil: Drets de reserva (fiança): 400 Euros.

El dret de reserva de plaça com a resident juvenil (fiança), es retornarà un cop finalitzada l'estada el 30 de juny.

 

L'estada inclou des de l'1 de setembre fins al 30 de juny. No estan inclosos els períodes de vacances oficials establerts pel CDC. En aquests períodes de vacances la residència no prestarà cap servei als residents. La mensualitat serà pagada íntegrament pel resident en aquests períodes de vacances.

 

L’alumne o el seu tutor legal en cas de ser menor d'edat, té l'obligació de llegir i acceptar el reglament de règim intern.

 

ELS FINS DE L'ALLOTJAMENT

  • Proporcionar allotjament i manutenció als joves estudiants.

  • Fomentar la convivencia bajo los principios de responsabilidad, tolerancia, libertad y participación.

  • Generar un ambient propici per a la realització d'activitats artístiques a la nostra escola.

  •  La prestació dels serveis serà de l'1 de setembre al 30 de juny (o fins a la data d'acabament de l'activitat acadèmica si fos anterior al 30 de juny), excloent períodes de vacances marcats en el calendari escolar, amb reserva de plaça i custòdia de béns per absència del resident durant els períodes de vacances.

Termini de sol·licitud

Les sol·licituds per obtenir una plaça en el nostre allotjament comencen el 17 d'abril i tots els residents (actuals i nous candidats) han de presentar-se a ella mitjançant el document facilitat pel centre.

Tenint en compte les poques places disponibles el CDC prioritzarà una sèrie de requisits com ara: edat (prioritat als menors, raó principal de l’allotjament) llunyania de la residència parental i interès artístic per al nostre centre.

Preu per al nou curs: Informació al centre.

 

1/12