Allotjament CDC

L´ Allotjament de CDC és un pis compartit posat a l'servei dels joves que per raons d'estudiar al nostre centre es veuen obligats a romandre fora del seu domicili familiar.

Allotjament per a Estudiants

L'Allotjament CDC és un pis amb habitacions compartides  al servei dels joves que per raons d'estudiar al nostre centre es veuen obligats a romandre fora del seu domicili familiar.

 

Tots els residents són alumnes de Centre de Dansa de Catalunya i es prioritzen les places als menors d'edat. Per aquesta raó viu amb ells una persona encarregada de supervisar el bon funcionament de la convivència, preparar el menjar i realitza un servei de neteja en habitacions i zones comuns, sempre amb la col·laboració dels alumnes.

Hi ha servei d'esmorzar, dinar i sopar durant tota la durada de el curs amb horaris adaptats a l'horari de les classes.

Es posa a disposició dels residents un servei de rentadora i planxa per a la roba personal i accés a internet 24 hores.

LA FINALITAT  DE ​L' ALLOTJAMENT

  • Proporcionar allotjament i manutenció als joves estudiants.

  • Fomentar la convivència sota els principis de responsabilitat, tolerància, llibertat i participació.

  • Generar un ambient propici per a la realització d'activitats artístiques a la nostra escola.

  • La prestació dels serveis serà de l'1 de setembre a l'30 de juny (o fins a la data d'acabament de l'activitat acadèmica si fos anterior a l'30 de juny), excloent períodes de vacances marcats en el calendari escolar, amb reserva de plaça i custòdia de estris per absència de resident durant els períodes de vacances.

IMG_8610.jpeg
IMG_8616.jpeg

Condiciones generales del alojamiento de estudiantes

El pagament es realitzarà mensualment o trimestralment, per avançat, dins dels cinc dies primers de cada mes.

S'hauran de complir les Normes de Règim Intern.

Si no s'arribés a un nombre mínim de residents, la Direcció de la Residència, podrà suspendre els serveis, reintegrant a cada resident la quota íntegra abonada en concepte de fiança.

El preu inclou: Pensió Completa, Allotjament + Esmorzar + Dinar + Sopar.

 

Un joc de llençols i tovalloles seran canviades setmanalment (en cas que l'alumne volgués més tovalloles haurà portar personalment)

Reserva de plaça en Residència Juvenil: Drets de reserva (fiança):

El dret de reserva de plaça com a resident juvenil (fiança), es retornarà un cop finalitzada l'estada el 30 de juny.

 

L'estada inclou des de l'1 de setembre de a l'30 de juny. No estan inclosos els períodes de vacances oficials establerts per CDC. En aquests períodes de vacances la residència no prestarà cap servei als residents. La mensualitat serà pagada íntegrament pel resident en aquests períodes de vacances.

 

El alumnes o el seu tutor legal en cas de ser menys d'edat, té l'obligació de llegir i acceptar el reglament de règim intern.

Plazo de solicitud

Las solicitudes para obtener una plaza en nuestro alojamiento empiezan el 17 de abril y todos los residentes (actuales y nuevos candidatos) deben presentarse a ella mediante el documento facilitado por el centro.

Teniendo en cuenta las pocas plazas disponibles CDC priorizara una serie de requisitos tales como: edad (prioridad a los menores, razón principal de alojamiento) lejanía de la residencia parental e interés artístico para nuestro centro.

Precio para el nuevo curso: Información en el centro.

 

IMG_8615.jpeg
IMG_8613.jpeg